Tacar Unicode

Is caighdeán uilíoch idirnáisiúnta é Unicode ina bhfuil cód-uimhir ar leith curtha in áirithint le haghaidh na gcarachtar go léir i ngach teanga agus i ngach córas scríofa dá bhfuil ann - an Ghaeilge agus an cló Gaelach ina measc.

Le dhá eisceacht (féach 'Tacar na Nod' thíos), cloíonn na clónna i gcnuasach Ghaelchló leis an gcaighdeán idirnáisiúnta reatha. Chun breis eolais a fháil faoin gcaighdeán seo, féach suíomh gréasáin an Unicode Consortium.

Tá na carachtair a bhíonn le fáil sna gnáthchlónna a chuireann Gaelchló amach léirithe anseo thíos.

tacar Unicode

Siar chuig na clónna