Clónna ó Ġaelċló

Má tá 'TTF' i ndiaidh ainm an chló ciallaíonn sé go bhfuil an cló le fáil mar True Type Font; is feidir na clónna seo a úsáid ar ríomhairí a bhfuil Microsoft Windows, Mac OS X, nó Linux ar siúl orthu. Má tá 'WOFF' i ndiaidh ainm an chló, ciallaíonn sé go bhfuil an cló le fáil sa Web Open Font Format; is féidir na clónna seo a úsáid ar leathanaigh gréasáin agus beidh brabhsálaí nua-aoiseach ar bith in ann iad a thaispeáint.

Clónna caighdeánta

Tá na clónna anseo thíos códaithe de réir an chaighdeáin idirnáisiúnta reatha, Unicode.

Aonchló GC     TTF
Aonchló GC
Ardchló GC     TTF
Ardchló GC
Ardchló Gaelach GC     TTF
Ardchló Gaelach GC
Bunchló GC     TTF
Bunchló GC
Bunchló Ársa GC     TTF
Bunchló Ársa GC
Bunchló Nua GC     TTF, WOFF
Bunchló Nua GC
Caschló GC     TTF
Caschló GC
Caschló Ársa GC     TTF
Caschló GC
Dlúthchló GC     TTF
Dlúthchló GC
Fíorchló GC     TTF
Fíorchló GC
Géarchló GC     TTF
Géarchló GC
Géarchló Ársa GC     TTF
Géarchló Ársa GC
Glanchló GC     TTF, WOFF
Glanchló GC
Lánchló GC     TTF
Lánchló GC
Lomchló GC     TTF
Lomchló GC
Mearchló GC     TTF
Mearchló GC
Mínchló GC     TTF
Mínchló GC
Mionchló GC     TTF
Mionchló GC
Mórchló GC     TTF
Mórchló GC
Nuachló GC     TTF
Nuachló GC
Órchló GC     TTF
Orchló GC
Saorchló GC     TTF
Saorchló GC
Seanchló GC     TTF
Seanchló GC
Seanchló Ársa GC     TTF
Seanchló Ársa GC
Slimchló GC     TTF
Slimchló GC
Tromchló GC     TTF
Tromchló GC
Úrchló GC     TTF, WOFF
Úrchló GC
Úrchló Rómhánach GC     TTF, WOFF
Úrchló Rómhánach GC

Clónna na Nod

códú ar leith in úsáid sa dá chló thíos. Clónna speisialta is ea iad ina bhfuil na noda ba choitianta i ré na lámhscríbhinní le fáil.

Bunchló na Nod GC     TTF
Bunchló na Nod GC
Seanchló na Nod GC     TTF
Seanchló na Nod GC

Úsáid na gclónna

Tá na clónna pacáilte i gcomhaid chomhbhrúite (.ZIP) agus caithfear na comhaid a oscailt sular féidir na clónna atá istigh iontu a shuiteáil ar ríomhaire. Ina dhiaidh sin, lean na gnáth-threoracha a bhaineann leis an gcóras oibriúchán atá in úsáid agat. Tá comhairle ghinearálta faoi shuiteáil clónna le fáil anseo. Ní féidir linn aon chomhairle a thabhairt do lucht úsáide na gclónna seachas a bhfuil le fáil ar an suíomh seo.

Coinníollacha

Ní cheadaítear na clónna sa chnuasach seo a leasú ná a dháileadh ar bhealach ar bith muna bhfaightear cead ó Ghaelchló roimh ré. Is ceadaithe na clónna a úsáid chun ábhar ar bith sna teangacha Ceilteacha, nó ábhar neamh-thráchtála in aon teanga eile, a fhoilsiú; ní cheadaítear iad a úsáid chun ábhar tráchtála i dteanga nach teanga Cheilteach í a fhoilsiú gan ceadúnas a fháil ó Ghaelchló roimh ré.