Ardchló GC

Ardchló GC

Tá an cló seo bunaithe ar an bpeannaireacht uingeach, stíl thaibhseach peannaireachta a chleacht scríobhaithe ar fud na hEorpa ón 4ú céad amach. Mar is dual don stíl idirnáisiúnta seo, tá freastal déanta ag Ardhcló Gaelach GC, ní hamháin ar aibítir na Laidine, ach ar aibítir na Gréigise agus ar an aibítir Choireallach chomh maith.

In éineacht leis an leagan seo den chló, tá leagan eile le fáil ina bhfuil cruth leath-uingeach curtha ar roinnt de na mionlitreacha: féach Ardchló Gaelach GC.

Tá Ardchló GC códaithe de réir Unicode agus tá na carachtair go léir ann léirithe anseo. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Tá Ardchló GC, leagan 1.00, le fáil saor in aisce ach teachtaireacht á iarraidh a chur go dtí an seoladh ríomhphoist seo a leanas:
seoladh ríomhphoist
Bíodh 'Ardchló' luaite mar cheannteideal ar an teachtaireacht. Níor mhiste iarratas eile a dhéanamh muna bhfaightear freagra laistigh de sheachtain.