An cló Gaelaċ i ré na ríoṁaireaċta

Más cló Gaelach digiteach atá uait, tá tú san áit cheart! Tá na clónna go léir i gcnuasach Ghaelchló le fáil go díreach ón suíomh seo. Mar aon leis na clónna, tá áiseanna le fáil anseo a chuideoidh le lucht úsáide MS WindowsmacOS an cló Gaelach a scríobh gan dua. Gheobhaidh lucht úsáide Linux comhairle anseo chomh maith.

Ina theannta sin, tá eolas le fáil anseo ar stair an chló agus na peannaireachta, ar chlónna atá le fáil ó dhearthóirí eile, agus ar fhoinsí eile eolais i dtaobh an chló Ghaelaigh.Clónna

Stair

Nuacht

Ní cheadaítear na clónna i gcnuasach Ghaelchló a leasú ná a dháileadh gan chead. Is ceadaithe iad a úsáid chun ábhar ar bith sna teangacha Ceilteacha, nó chun ábhar neamh-thráchtála i dteanga ar bith eile, a fhoilsiú; ní cheadaítear iad a úsáid chun ábhar tráchtála i dteanga nach teanga Cheilteach í a fhoilsiú gan ceadúnas a fháil ó Ghaelchló roimh ré. Gabhann ceadúnas ar leith le Nuachló GC.

Is féidir dul i dteagmháil le Gaelchló ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas:
seoladh ríomhphoistÚsáid

Gailearaí

Naisc