Clónna Digiteaċa

Cnuasach Ghaelchló

Tá cnuasach mór clónna curtha amach ag Gaelchló ón mbliain 1994 nuair a eisíodh an chéad leagan de Ghlanchló GC. Tá liosta iomlán de na clónna sa chnuasach le léamh anseo.

Ní cheadaítear na clónna i gcnuasach Ghaelchló a leasú ná a dháileadh ar bhealach ar bith muna bhfaightear cead ó Ghaelchló roimh ré. Is ceadaithe na clónna a úsáid chun ábhar ar bith sna teangacha Ceilteacha, nó ábhar neamh-thráchtála in aon teanga eile, a fhoilsiú; ní cheadaítear iad a úsáid chun ábhar tráchtála i dteanga nach teanga Cheilteach í a fhoilsiú gan ceadúnas a fháil ó Ghaelchló roimh ré.

Clónna le dearthóirí eile

Tá eolas le fáil anseo ar chlónna Gaelacha a dhear na daoine seo a leanas: Micheal Everson, Matt McDonagh, Séamas Ó Brógáin, Colm Ó Lochlainn agus Andreas Stötzner.