Méaɼċláɼ (macOS)

Dáiltear macOS in éineacht le méarchlár bog darb ainm 'Irish Extended' lenar féidir an cló Gaelach a scríobh. Ach más féidir na gutaí fada a scríobh go héasca le 'Irish Extended' (ní gá ach alt+guta a bhualadh in éineacht), tá sé níos deacra na consain shéimhithe a bhreacadh (caithfear alt+w a bhualadh roimh an gconsan atá le séimhiú) agus níl aon bhealach éasca ann chun na seanfhoirmeacha arda de 'r' agus 's' a scríobh.

Dá bhrí sin, is oiriúnaí an méarchlár é 'Cló Gaelach' atá le fáil anseo thíos. Oibreoidh sé leis na leaganacha seo a leanas de macOS: 10.4 ('Tiger'), 10.5 ('Leopard'), 10.6 ('Snow Leopard'), 10.7 ('Lion'), 10.8 ('Mountain Lion'), 10.9 ('Mavericks'), 10.10 ('Yosemite'), 10.11 ('El Capitán'), 10.12 ('Sierra'), 10.13 ('High Sierra'), 10.14 ('Mojave'), 10.15 ('Catalina') agus 11.0 ('Big Sur'). Ar ndóigh, tá sé riachtanach go mbeadh an cló códaithe de réir chaighdeán Unicode.

Faigh an comhad macgael.zip (24 KB) ina bhfuil an méarchlár dar teideal 'Cló Gaelach'.

Suiteáil an mhéarchláir

1. Tá an méarchlár pacáilte i gcomhad comhbhrúite a bhfuil macgael.zip air agus méadóidh macOS an comhad sin go huathoibríoch chun fillteán darb ainm Keyboard Layouts a chruthú (mura dtarlóidh sé sin, cliceáil air macgael.zip lena mhéadú). Laistigh den fhillteán beidh dhá chomhad: Cló Gaelach.keylayout (an méarchlár) agus Cló gaelach.icns (an deilbhín).

2. Téigh chuig Computer > Macintosh HD > Library > Keyboard Layouts agus sábháil an dá chomhad (Cló Gaelach.keylayout agus Cló gaelach.icns) ó chéim a haon sa bhfillteán.

3. Braitheann na treoracha don chéim seo ar an leagan den chóras atá in úsáid agat.

a. Leopard: Téigh chuig System Preferences > International. Feicfear fuinneog cosúil leis an gceann thíos. Cuardaigh sa liosta faoin teideal Input Menu agus roghnaigh an bosca in aice le Cló Gaelach lena shuiteáil. Dún an fhuinneog.

Mar atá in Leopard:
OS X 1

b. Snow Leopard, LionMountain Lion: Téigh chuig System Preferences > Language & Text. Feicfear fuinneog cosúil leis an gceann thíos. Cuardaigh sa liosta faoin teideal Input Sources agus roghnaigh an bosca in aice le Cló Gaelach lena shuiteáil. Dún an fhuinneog.

Mar atá in Lion:
OS X 1

c. Mavericks, Yosemite, El Capitán, Sierra, High Sierra, Mojave, CatalinaBig Sur: Téigh chuig System Preferences > Language & Region > Keyboard Preferences. Feicfear fuinneog cosúil leis an gceann thíos:

OS X 10.9

Roghnaigh Input Sources agus ansin an cnaipe a bhfuil + scríofa air. Osclóidh bosca cosúil leis an gceann thíos:

OS X 10.9

Roghnaigh Cló Gaelach agus Add; cuirfear an méarchlár nua le liosta na méarchlár atá le fáil:

OS X 10.9

4. Téigh ar ais go dtí an roghchlár ag barr an scáileáin agus roghnaigh Cló Gaelach mar mhéarchlár oibre - féach thíos.

OS X 2

Beidh tú in ann aistriú idir na méarchláir éagsúla atá suiteáilte ar an ríomhaire (idir Irish Extended agus Cló Gaelach sa sampla thuas) de réir mar a oireann ceann nó eile de na méarchláir duit.

Úsáid an mhéarchláir

Chun carachtar a scríobh le 'Cló Gaelach' ní gá ach luí ar an gcnaipe a bhfuil 'alt' air agus cnaipe eile a bhualadh ag an am céanna. Mar shampla, chun an litir 'á' a scríobh, luigh ar 'alt' agus buail 'a'. Léiríonn an tábla thíos conas a scríobhtar na carachtair éagsúla.

alt in éineaċt le ...Caɼaċtaɼ
  
AÁ
aá
EÉ
eé
IÍ
ií
OÓ
oó
UÚ
uú
B
b
CĊ
cċ
D
d
F
f
GĠ
gġ
M
m
P
p
S
s
T
t
rɼ
zſ
h
7 &