Méaɼċláɼ (Linux)

Dáiltear Linux in éineacht le méarchlár bog darb ainm 'CloGaelach' lenar féidir an cló Gaelach a scríobh gan stró - ach ar ndóigh, caithfidh an clófhoireann féin a bheith códaithe de réir Unicode. Is féidir 'CloGaelach' a shuiteáil leis na comhéadain ghrafacha is coitianta (leithéidí Cinnamon, Mate, KDE, Gnome, Xfce, Unity, etc.) nó ó líne na n-orduithe.

Líne na nOrduithe

Chun 'CloGaelach' a chur ar siúl ar do ríomhaire, cuir an t-ordú seo a leanas isteach i líne na n-orduithe:
setxkbmap ie CloGaelach
Oibreoidh an t-ordú seo le gach dáileadh de Linux, ach beidh ort an t-ordú a rith in athuair gach uair a thosnóidh an ríomhaire.

Cinnamon

Más é Cinnamon an comhéadan grafach atá in úsáid agat, lean na treoracha thíos. Baineann na léaráidí anseo le Linux Mint 17 agus ní gá go mbeadh gach dáileadh eile ar aon dul leo.

Téigh chuig Preferences, roghnaigh Keyboards agus buail an cnaipe a bhfuil Layouts air. Feicfear an fhuinneog thíos.

Cinnamon 1

Buail an cnaipe beag a bhfuil '+' air (mar atá léirithe thuas) agus osclóidh fuinneog nua. Téigh tríd an liosta go dtiocfaidh tú chomh fada le 'CloGaelach' agus buail Add (mar atá léirithe thíos).

Cinnamon 2

Dúnfaidh an dara fuinneog. Roghnaigh 'CloGaelach' agus buail an cnaipe beag a bhfuil saighead suas air chun 'CloGaelach' a chur go barr an liosta. Fágfaidh an socrú seo go mbeidh méarchlár an chló Gaelaigh in úsáid gach uair a thosóidh an ríomhaire.

Cinnamon 3

Le críochnú, dún an fhuinneog a bhfuil Keyboard air.

Mate

Más é Mate an comhéadan grafach atá in úsáid agat, lean na treoracha thíos. Baineann na léaráidí anseo le Linux Mint 17 agus ní gá go mbeadh gach dáileadh eile ar aon dul leo.

Téigh chuig Control Center, oscail Keyboards agus ansin roghnaigh an cluaisín a bhfuil Layouts air. Feicfear an fhuinneog thíos.

Mate 1

Buail an cnaipe a bhfuil Add air agus osclóidh an fhuinneog thíos (tá an íomhá laghdaithe go dtí 54% den bhunleagan).

Mate 2

Roghnaigh Ireland sa bhosca a bhfuil Country air, agus roghnaigh Irish CloGaelach sa bhosca a bhfuil Variants air. Buail an cnaipe a bhfuil Add air (mar atá léirithe thuas).

Mate 3

Roghnaigh 'CloGaelach' agus buail an cnaipe a bhfuil Move Up air chun 'CloGaelach' a chur go barr an liosta. Fágfaidh an socrú seo go mbeidh méarchlár an chló Ghaelaigh in úsáid gach uair a thosóidh an ríomhaire. Le críochnú, dún an fhuinneog a bhfuil Keyboard Preferences air.

KDE

Más é KDE an comhéadan grafach atá in úsáid agat, lean na treoracha thíos. Baineann na léaráidí anseo le Kubuntu 14 agus ní gá go mbeadh gach dáileadh eile ar aon dul leo.

Téigh chuig System Settings, ansin chuig Input Devices, agus as sin go dtí Keyboard. Osclóidh an fhuinneog thíos.

KDE 1

Roghnaigh an cluaisín a bhfuil Layouts air agus cuir tic le Configure layouts (mar ata léirithe sa sa bhfuinneog thuas). Buail an cnaipe a bhfuil + Add air agus osclóidh fuinneog nua cosúil leis an gceann thíos.

KDE 2

Roghnaigh Irish sa bhosca dar teideal Layout agus CloGaelach sa bhosca dar teideal Variant. Buail an cnaipe a bhfuil OK air agus dúnfaidh an fhuinneog.

KDE 3

Roghnaigh 'CloGaelach' agus buail an cnaipe a bhfuil Move Up air chun 'CloGaelach' a chur go barr an liosta. Fágfaidh an socrú seo go mbeidh méarchlár an chló Ghaeliagh in úsáid gach uair a thosóidh an ríomhaire. Le críochnú, buail an cnaipe a bhfuil Apply air agus dúnfaidh an fhuinneog.

Gnome

Más é Gnome an comhéadan grafach atá in úsáid agat, lean na treoracha thíos. Baineann na léaráidí anseo le Ubuntu Gnome 14 agus ní gá go mbeadh gach dáileadh eile ar aon dul leo.

Téigh chuig Activities, oscail Region & Language agus roghnaigh an cluaisín a bhfuil Input Sources air, mar atá léirithe thíos.

Gnome 1

Buail an cnaipe beag ag bun na fuinneoige a bhfuil '+' air. Osclóidh fuinneog nua, mar atá léirithe thíos.

Gnome 2

Téigh tríd an liosta go dtiocfaidh tú chomh fada le 'CloGaelach' agus buail Add. Dúnfaidh an dara fuinneog.

Gnome 3

Roghnaigh 'CloGaelach' ar liosta na méarchlár agus buail an cnaipe beag a bhfuil saighead suas air chun 'CloGaelach' a chur go barr an liosta. Fágfaidh an socrú seo go mbeidh méarchlár an chló Ghaelaigh in úsáid gach uair a thosóidh an ríomhaire. Le críochnú, dún an fhuinneog a bhfuil Region & Language air.

Xfce

Más é Xfce an comhéadan grafach atá in úsáid agat, lean na treoracha thíos. Baineann na léaráidí anseo le Linux Mint 17 agus ní gá go mbeadh gach dáileadh eile ar aon dul leo.

Téigh chuig Settings, oscail Keyboard agus ansin roghnaigh an cluaisín a bhfuil Layouts air. Feicfear an fhuinneog thíos.

Xfce 1

Buail an cnaipe a bhfuil Add air agus osclóidh an fhuinneog thíos.

Xfce 2

Téigh tríd an liosta go dtiocfaidh tú chomh fada le Irish agus buail an saighead beag os comhair ainm na teanga. Taispeánfar liosta de na méarchláir a oireann don Ghaeilge. Roghnaigh 'CloGaelach' agus buail an cnaipe a bhfuil OK air (féach thuas).

Xfce 3

Dúnfaidh an dara fuinneog. Roghnaigh 'Irish CloGaelach' agus buail an cnaipe a bhfuil saighead suas air lena chur go barr an liosta. Fágfaidh an socrú seo go mbeidh méarchlár an chló Gaelaigh in úsáid gach uair a thosóidh an ríomhaire. Le críochnú, buail an cnaipe a bhfuil Close air

Unity

Más é Unity an comhéadan grafach atá in úsáid agat, lean na treoracha thíos. Baineann na léaráidí anseo le Ubuntu 14 agus ní gá go mbeadh gach dáileadh eile ar aon dul leo.

Déan cuardach le haghaidh Text Entry agus oscail é. Feicfear an fhuinneog thíos.

Unity 1

Buail an cnaipe beag a bhfuil '+' air agus osclóidh fuinneog nua, mar atá léirithe thíos.

Unity 2

Téigh tríd an liosta go dtiocfaidh tú chomh fada le 'CloGaelach' agus buail Add (mar ata léirithe thuas). Dúnfaidh an dara fuinneog.

Unity 3

Roghnaigh 'CloGaelach' ar liosta na méarchlár agus buail an cnaipe beag a bhfuil saighead suas air chun 'CloGaelach' a chur go barr an liosta. Fágfaidh an socrú seo go mbeidh méarchlár an chló Ghaelaigh in úsáid gach uair a thosóidh an ríomhaire. Le críochnú, dún an fhuinneog a bhfuil Text Entry air.

Úsáid an mhéarchláir

Chun carachtar a scríobh ní gá ach luí ar an gcnaipe speisialta a bhfuil AltGr air agus cnaipe eile a bhualadh ag an am céanna. Mar shampla, chun an litir á a scríobh, luigh ar AltGr agus buail a. Léiríonn an tábla thíos conas a scríobhtar na carachtair éagsúla a úsáidtear sa chló gaelach.

AltGr in éineaċt le ...Caɼaċtaɼ
  
AÁ
aá
EÉ
eé
IÍ
ií
OÓ
oó
UÚ
uú
B
b
CĊ
cċ
D
d
F
f
GĠ
gġ
M
m
P
p
S
s
T
t
rɼ
zſ
Z
&