Nuachló GC

An gnáthleagan

Nuachló GC

Tá Nuachló GC bunaithe ar an gCló Nua Rómhanach a úsáideadh sa tríú eagrán de 'An Beal Bocht', leabhar a foilsíodh sa bhliain 1963. Foilsíodh an cló don chéad uair ar an 3 Nollaig 2016, cúig bliana is seachtó go díreach tar éis fhoilsiú an chéad eagrán de mhórshaothar Bhriain Uí Nualláin.

An Béal Bocht

Cló téacs is ea Nuachló GC. D'fhéadfaí é a úsáid in éineacht le clónna Rómhánacha a bhfuil trasmhíreanna orthu: le leithéidí Times New Roman, Garamond, Baskerville nó Cheltenham mar shampla.

Is leagan leasaithe é Nuachló GC den chló dar teideal Free Serif a chruthaigh an Free Software Foundation. Tugtar cead an cló seo a úsáid faoi théarmaí Cheadúnas Ginearálta Poiblí GNU.

Tá an cló seo códaithe de réir Unicode. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Faigh an comhad nuagc.zip (40 KB) ina bhfuil Nuachló GC, leagan 1.00, mar chló TrueType.

An leagan iodálach

Nuachló Iodálach GC

Is leagan leasaithe é Nuachló Iodálach GC den leagan iodálach de Free Serif, cló a chruthaigh an Free Software Foundation. Tugtar cead an cló seo a úsáid faoi théarmaí Cheadúnas Ginearálta Poiblí GNU.

Tá an cló seo códaithe de réir Unicode. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Faigh an comhad nuaigc.zip (74 KB) ina bhfuil Nuachló Iodálach GC, leagan 1.00, mar chló TrueType.

An leagan trom

Nuachló Trom GC

Is leagan leasaithe é Nuachló Trom GC den leagan trom de Free Serif, cló a chruthaigh an Free Software Foundation. Tugtar cead an cló seo a úsáid faoi théarmaí Cheadúnas Ginearálta Poiblí GNU.

Tá an cló seo códaithe de réir Unicode. Is féidir sampla de théacs a clóbhuaileadh leis an gcló seo a léamh má tá Acrobat Reader ar do ríomhaire agat.

Faigh an comhad nuatgc.zip (43 KB) ina bhfuil Nuachló Trom, leagan 1.00, mar chló TrueType.